Projekt “Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i članova njihovih obitelji”

Information Needs of Alzheimer Patients and Their Caregivers

Publikacije

ffos
Vodič za osobe s Alzheimerovom bolešću i njihove članove obitelji

U okviru projekta priređen je Vodič s korisnim informacijama, izvorima i savjetima za osobe s Alheimerovom bolešću i njihove članove obitelji. Brošura je dostupna u elektroničkom i tiskanom obliku. Elektronički Vodič može se preuzeti ovdje, a tiskanu verziju možete potražiti u GISKO-u, kod svog obiteljskog liječnika ili ju možete zatražiti putem obrasca.

2021-12-30 19:54:15

ffos
Međunarodna konferencija ISIC 28. 9. - 1. 10. 2020., Pretoria, Južnoafrička Republika

Sanda Erdelez (The Simmons School of Library and Information Science, SAD), Sanjica Faletar Tanacković i Kornelija Petr Balog (Filozofski fakultet Osijek) predstavile su rezultate kvalitativnog istraživanja provedenog u okviru projekta pod naslovom "Information Support System for Alzheimer's Disease Patients' caregivers in Croatia: A Phenomenological Approach".

2020-12-01 18:50:49

ffos
Edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest, 5. – 6. 12. 2019., Zagreb

Silvija Dološić (Udruga Memoria) održala je predavanje pod naslovom "Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i članova njihovih obitelji - prikaz znanstvenog projekta" u kojem je predstavila planirane i ostvarene aktivnosti i ciljeve projekta.

2020-12-01 18:50:35

ffos
Objavljen popularizacijski članak "Alzheimerova bolest kroz prizmu ljudskih prava"

U časopisu Smile - informativni časopis za pacijente (prosinca 2019) Silvija Dološić (Udruga Memoria, Osijek) objavila je prilog o ljudskim pravima oboljelih od Alzheimerove bolesti. Prilog je dostupan na poveznici.

2020-12-01 18:49:24

ffos
Međunarodna konferencija ASIS&T, 19. – 23. 10. 2019., Melbourne, Australija

Sanda Erdelez (The Simmons School of Library and Information Science, SAD), Sanjica Faletar Tanacković i Kornelija Petr Balog (Filozofski fakultet Osijek) predstavile su rezultate kvalitativnog istraživanja provedenog u okviru projekta pod naslovom "Online Behavior of the Alzheimer’s Disease Patient Caregivers on Croatian Online Discussion Forum".

2020-12-01 18:35:23

ffos
Objavljen rad "Alzheimerova bolest kroz prizmu ljudskih prava"

Silvija Dološić (Udruga Memoria, Osijek) objavila je u suautorstvu s Marinom Milić Babić i Silviom Rušac (Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, Sveučilište u Zagrebu) u časopisu Socijalna psihijatrija rad pod naslovom "Alzhemerova bolest kroz prizmu ljudskih prava". U radu se analiziraju instrumenti zaštite ljudskih prava oboljelih od Alzheimerove bolesti te ističe da ostvarivanje ljudskih prava u starosti znači prije svega skrb za kvalitetu života i sprječavanje diskriminacije na osnovi starosti i bolesti. Rad je dostupan na portalu Hrčak.

2020-12-01 18:33:48

ffos
Druga regionalna konferencija o Alzheimerovoj demenciji, 28. 9. 2019., Lipik

Silva Butković-Soldo (Medicinski fakultet i KBC Osijek) održala je izlaganje pod naslovom Rehabilitacija u zajednici oboljelih od Alzheimerove Demencije.

2020-12-01 18:28:44

ffos
Diplomski rad

Jure Žilić obranio je 25. 9. 2019. diplomski rad pod naslovom "Informacijsko ponašanje oboljelih od Alzheimerove bolesti i njihovih skrbnika na području grada Osijeka" u kojem je predstavio rezultate intervjua sa skrbnicima osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti u Osijeku.

2020-12-01 18:27:38

ffos
Diplomski rad

Ivona Grgić obranila je 25. 9. 2019. diplomski rad pod naslovom "Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i njihovih skrbnika na području Slavonije i Baranje" u kojem je predstavila rezultate intervjua sa skrbnicima osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti na području Slavonije i Baranje.

2020-12-01 18:27:16

ffos
1. kongres KOKOZA i 3. Hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem, 22. - 24. 3. 2019., Rabac

Renata Perić (Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku) i Silvija Dološić (Osijek) predstavile su projekt "Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i članova njihovih obitelji".

2020-12-01 18:26:35