Projekt “Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i članova njihovih obitelji”

Information Needs of Alzheimer Patients and Their Caregivers
Sanjica Faletar Tanacković - voditeljica projekta
sft

Sanjica Faletar Tanacković doktorirala je 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovala je/sudjeluje na tri međunarodna znanstvena projekta: EU FP6 projekt CALIMERA (2003-2005), COST akcija ARKWORK (2016-2020) te Erasmus+ projekt eINFOSE (2016-2018). Bila je predsjednica Hrvatskog čitateljskog društva (2006-2008). Dobitnica je nagrade Zaklade Ljerka Markić-Čučuković koja se dodjeljuje najboljim studentima knjižničarstva Sveučilišta u Zagrebu (2000.) i nagrade Eva Verona koja se dodjeljuje za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke (2006.) U okviru programa Junior Faculty Development Program 8 zimski semester 2007. godine boravila na Sveučilištu Rutgers, SAD. Uredila je nekoliko monografija i zbornika radova međunarodnih znanstvenih konferencija. Članica je uredničkog odbora časopisa Libellarium i kodirektor međunarodne konferencije Libraries in the Digital Age. Članica je programskih odbora međunarodnih znanstvenih konferencija Conference of Conceptions in Library and Information Science (2016.) i Information Behaviour Conference: Information Seeking in Context (2016.).

Kornelija Petr Balog
sft

Kornelija Petr Balog doktorirala je 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bila je voditeljica jednog nacionalnog znanstvenog projekta financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2013.) VREDNOVANJE KNJIŽNIČNIH SLUŽBI I USLUGA: NARODNE I AKADEMSKE KNJIŽNICE (br. 122- 1221210-0759), te članica nekoliko naciionalnih znanstvenih I stručnih projekata. Od 2016. je koordinatorica Erasmus+ projekta EINFOSE na razini Filozofskog fakulteta u Osijeku. Dobitnica je nagrade Eva Verona koja se dodjeljuje za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke (1998). Kao dobitnica stipendije "Eastern European Fellow" mjesec dana se usavršavala na Oxfordu (2002.), a kao dobitnica poslijedoktorske Fulbright stipendije za ak. god. 2006./07 šest mjeseci na Rutgers University – The State University of New Jersey (2006./2007.). Glavna je urednica časopisa Vjesnik bibliotekara Hrvatske.

Silvija Dološić
sft

Silvija Dološić prva je sveučilišna specijalistica za ljudska prava u Republici Hrvatskoj i autorica prvog multidisciplinarnog rada o ''Ljudskim pravima oboljelih od Alzheimerove bolesti'' (2016.). Osnivačica i predsjednica udruge ''Memoria'' Osijek. Dugogodišnja predavačica na Konferencijama o Alzheimerovoj bolesti (EdukAL, Zagreb) i Kongresima palijativne skrbi s međunarodnim sudjelovanjem. Vanjska suradnica Saborskog odbora za ravnopravnost spolova (2012.-2015.) i organizatorica najpoznatijih događaja u Republici Hrvatskoj kao što su prva IT konferencija o ženama u IT industriji ''Women 2.0.'' i Izložba ženskog poduzetništva Slavonije i Baranje. Od strane WomenInAdria uvrštena je u menagericu godine za 2016. Dobitnica je brojnih zahvalnica i priznanja za doprinos ljudskim pravima žena, promicanju palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj i priznanja ''Prijatelj demencije'' čime je pridonijela da osobe s demencijom duže žive bolje.

Sanda Erdelez
sft

Sanda Erdelez redovita je profesorica na University of Missouri, School of Information Science & Learning Technologies, SAD. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Osijeku (1986.), a doktorirala kao Fulbrightova stipendistica u područja informacijskih znanosti na prestižnom Syracuse University, SAD (1995.). Njezino je područje interesa informacijsko ponašanje korisnika (IP) s posebnim naglaskom na informacijske potrebe korisnika te interakciju između čovjeka i računala. Međunarodno je priznati stručnjak u području IP i autorica je jednog od najznačajnijih suvremenih koncepata u tom području, „slučajno pronalaženje informacija“ (information encountering). Aktivna je članica upravnih i radnih tijela krovnih međunarodnih udruženja u području informacijskih znanosti (Association for Information Science & Technology - ASIS&T, Association for Library and Information Science Education - ALISE). Vodila je niz istraživačkih projekata koje su financirali Američka zaklada za znanost (NSF), Dell Inc., SBC Communication, itd. Dobitnica je nekoliko prestižnih nagrada kao što su Outstanding Contribution to Information Behavior Research Award (2015.) koju dodjeljuje ASIS&T, Gold Chalk Award for Excellence in Teaching (2006.) koju joj je dodijelio Missouri University Graduate Professional Council te Pratt-Severn Faculty Innovation Award (2001.) za primjenu nove tehnologije u obrazovanje u području knjižničnih i informacijskih znanosti kojeg dodjeljuje ALISE.

Renata Perić
sft

Renata Perić je redovita profesorica i predstojnica Katedre financijskih znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku. Trenutačno obnaša funkciju dekanice Pravnog fakulteta. Doktorirala je 2002. na Pravnom fakultetu u Osijeku. Usavršavala se na na Cleveland State University (Maxine Goodman Levin College of Urban Affairs) USA. Sudjelovala u izvođenju projekata IPA projekti prekograničnog programa Hrvatska- Mađarska 2007-2013: 1. 2010.-2011. - EUNICOP -Cross-border and EU legal issues: Hungary - Croatia 2. 2011.-2012. - SUNICOP - Strengthening UNIversity Cooperation Osijek Pecs 3. 2012.-2013. DUNICOP - Deepening UNIversity Cooperation Osijek- Pecs

Ivona Grgić
sft

Ivona Grgić studentica je druge godine dvopredmetnog diplomskog studija Informatologije i informacijske tehnologije na Odsjeku za informacijske znanosti u Osijeku. Godine 2017. je diplomirala i stekla zvanje sveučilišnog prvostupnika Informatologije. 2016. godine kao dio tima osvojila je prvo mjesto na Koprivničkom CODEFEST hackathonu. Kao student sudjelovala je na međunarodnoj ljetnoj školi Informacijskih znanosti u Katlenburgu, Njemačka (ESSIS 2017). Na međunarodnoj konferenciji LIDA (Libraries in the digital age) 2018. sudjelovala je u Student showcase-u s izlaganjem na temu „Online Information Behavior of Older Adults: Pilot-Study“. Na festivalu znanosti 2018-e sudjelovala je s posterom na temu „Misteriozna otkrića kriptografije“. Članica je Organizacijskog odbora nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija (npr. BOBCATSSS i InfoDASKA 2019).

Sanda Škrinjarić-Cincar
sft

Sanda Škrinjarić-Cincar voditeljica je Kliničkog odjela za opću pulmologiju (KBO) te docent na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku što je čini iznimno relevantnom za projektni tim jer oboljeli od AB medicinsku pomoć najčešće traže na internom odjelu i od obiteljskih liječnika, te pate od pulmoloških poteškoća. Članica je udruga (Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko pulmološko društvo, Europsko respiratorno društvo).

Jure Žilić
sft

Jure Žilić pohađao je Osnovnu školu u Popovači te opću gimnaziju u Srednjoj Školi Ivan Švear u Ivanić-Gradu. Tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja aktivan je u radu nekoliko civilnih udruga. Godine 2017. diplomirao i dobio zvanje sveučilišnog prvostupnika Informatologije. Iste godine upisao dvopredmetni studij Informatologije i Informacijskih tehnologija također na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Od početka preddiplomskog studija sudjeluje u radu Kluba studenata informacijskih znanosti Libros te u raznim aktivnostima vezanim uz Klub i Odsjek za informacijske znanosti. Tijekom studija sudjelovao i volontirao na devet domaćih i međunarodnih stručno-znanstvenih skupova. U suradnji s profesorima s Odsjeka za informacijske znanosti i kolegama studentima objavio tri rada u polju informacijskih znanosti te nekoliko kraćih izvještaja i osvrta. Član je Međunarodnog udruženja stručnjaka za informacijsku znanost i tehnologiju (ASIS&T), a u europskom studentskom ogranku te udruge obnaša funkciju tajnika (2018.-2019.). Trenutno je član Organizacijskog odbora dviju konferencija u organizaciji Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek (Bobcatsss 2019, InfoDaska 2019).

Silva Butković Soldo
sft

Silva Butković Soldo Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 1982. godine, a specijalizirala neurologiju na Kliničkom bolničkom centru u Zagrebu 1991. godine. Magistrirala je 1991. godine, doktorirala 1996. godine, a od 1998. godine radi kao docentica u kumulativnom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Od 1990. godine radi kao liječnik specijalist neurolog na Klinici za neurologiju Opće bolnice Osijek. Od 1997. godine Voditelj je Odjela za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju na Klinici za neurologiju KB Osijek. U razdoblju od 01.ožujka 2004. do 15.ožujka 2005.g. obnašala je dužnost v.d. ravnatelja KB Osijek. Primarijus je od 2004. godine. Redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za neurologiju i neurokirurgiju. Predstojnik je Katedre za neurologiju i neurokirurgiju. Predstojnik Klinike za neurologije KBC Osijek do danas. Od 01. listopada 2017. do danas na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku je Prodekan za međuinstitucijsku suradnju.